Adwokat Monika Zawadzka
Adwokat Monika Zawadzka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowego studium prawa karnego skarbowego na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2000-2001 odbyła studium podyplomowe przy Biurze Informacji Rady Europy z zakresu stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym.

Obecnie adwokat Monika Zawadzka posiada otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Warszawskim.

W czasie delegacji do Ministerstwa zajmowała stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Legislacyjno-Prawnym, a wcześniej Naczelnika w Wydziale Wykonywania Orzeczeń Karnych w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji. Współautorka projektów i nowelizacji Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego oraz Kodeksu Karnego Wykonawczego. Przewodnicząca dwóch Grup Roboczych – ds. środków zabezpieczających oraz ds. wykonywania orzeczeń w przedmiocie przepadku dowodów rzeczowych, powołanych przez Międzyresortowy Zespół ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych – organ pomocniczy Premiera RP.

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości w międzyresortowych grupach roboczych, ściśle współpracujących z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Zdrowia, Centralnym Zarządem Służby Więziennej, Komendą Główną Policji. W sprawach legislacyjnych reprezentantka Ministerstwa Sprawiedliwości w Sejmie i Senacie RP.

Adwokat Monika Zawadzka brała również czynny udział w przygotowaniach organizacyjnych i pracach legislacyjnych dotyczących Programu Bezpieczeństwo UEFA EURO 2012, współdziałając z Ministerstwem Sportu, MSWiA i służbami im podległymi, przedstawicielami PZPN i Ekstraklasy.

Ponadto, jako członek delegacji - reprezentant Rządu RP przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawach wykonywania przez Polskę orzeczeń ETPCz.

Już jako adwokat zaczęła współpracę z wieloma przedsiębiorcami i spółkami, w zakresie doradztwa prawnego, doradztwa korporacyjnego i prowadzenia postępowań przed sądami wszystkich instancji.

Prywatnie miłośniczka jazdy konnej i psów rasy bulterier.