Adwokat Monika Zawadzka
Adwokat Monika Zawadzka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowego studium prawa karnego skarbowego na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2000-2001 odbyła studium podyplomowe przy Biurze Informacji Rady Europy z zakresu stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym.

Obecnie adwokat Monika Zawadzka posiada otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Warszawskim.

W czasie delegacji do Ministerstwa zajmowała stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Legislacyjno-Prawnym, a wcześniej Naczelnika w Wydziale Wykonywania Orzeczeń Karnych w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji. Współautorka projektów i nowelizacji Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego oraz Kodeksu Karnego Wykonawczego. Przewodnicząca dwóch Grup Roboczych – ds. środków zabezpieczających oraz ds. wykonywania orzeczeń w przedmiocie przepadku dowodów rzeczowych, powołanych przez Międzyresortowy Zespół ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych – organ pomocniczy Premiera RP.

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości w międzyresortowych grupach roboczych, ściśle współpracujących z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Zdrowia, Centralnym Zarządem Służby Więziennej, Komendą Główną Policji. W sprawach legislacyjnych reprezentantka Ministerstwa Sprawiedliwości w Sejmie i Senacie RP.

Adwokat Monika Zawadzka brała również czynny udział w przygotowaniach organizacyjnych i pracach legislacyjnych dotyczących Programu Bezpieczeństwo UEFA EURO 2012, współdziałając z Ministerstwem Sportu, MSWiA i służbami im podległymi, przedstawicielami PZPN i Ekstraklasy.

Ponadto, jako członek delegacji - reprezentant Rządu RP przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w sprawach wykonywania przez Polskę orzeczeń ETPCz.

Już jako adwokat zaczęła współpracę z wieloma przedsiębiorcami i spółkami, w zakresie doradztwa prawnego, doradztwa korporacyjnego i prowadzenia postępowań przed sądami wszystkich instancji.

Prywatnie miłośniczka jazdy konnej i psów rasy bulterier.

ADWOKAT

ANNA SKLINDA

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stypendystka, studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.

Podczas studiów odbywała praktyki w wydziałach Sądu Rejonowego w Toruniu oraz Sądu Okręgowego w Gdańsku. Odbyła aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku oraz złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym.

Swoje zainteresowania prawne koncentruje na prawie nowych technologii, w tym prawie własności przemysłowej, prawie autorskim, a take zagadnieniach dotyczcych suebnoci przesyu. Posiada wieloletnie dowiadczenie w obsudze przedsibiorcw, w tym spek z brany stoczniowej majcych siedziby na terenie Trjmiasta.

Występowała w wielu procesach karnych, zarówno jako obrońca oskarżonego jak i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, skutecznie realizując zamierzoną strategię procesową. Specjalizuje się w szczególności w przestępstwach stypizowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Włada biegle językiem angielskim oraz komunikatywnie językiem niemieckim.

Miłośniczka nowinek technicznych, motocykli oraz kinematografii.